Informació sobre menors

Els menors de 18 anys podran comprar l'entrada per al Diània 2018, però en taquilla se'ls exigirà que mostren el seu DNI per obtindre la polsera amb la qual accedir al recinte. Aquesta polsera tindrà una coloració d’identificació específica per a menors d’edat.

Els menors de 16 anys, a més, hauran de presentar en taquilla l'autorització del pare, mare o tutor/a legal, que adjuntem al final d'aquesta pàgina, convenientment emplenada i signada .

Els menors de 14 anys, a banda de presentar també dita autorització, hauran d’accedir al recinte amb la seua mare, pare o tutor/a legal, el qual haurà de presentar en taquilla la corresponent acreditació com a tal (DNI, passaport o llibre de família) i acompanyar i tindre cura del menor durant tot l'esdeveniment.

A taquilla el preu de les entrades serà de 18 euros, excepte per a menors de 0 a 8 anys, que tindran l'entrada gratuïta, i de 9 a 12 anys que serà de 6 euros. L'edat d'aquestos també s'haurà d'acreditar amb el pertinent document oficial.

Si no es compleixen els requisits especificats, l’organització es reserva el dret d'admissió del menor al recinte. A l’interior d'aquest, la no localització del responsable o una actitud inadequada per la seua part podrà suposar l'expulsió immediata. Per altra banda, en tot moment els organitzadors estaran eximits de la responsabilitat de custòdia o cura del menor.

La legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol i tabac als menors de 18 anys. L’organització no es farà responsable dels procediments que puguen utilitzar per aconseguir aquestes o altres substàncies nocives en l'interior del recinte del festival.

Autorització menors (descarregueu i empleneu)