Informació sobre menors

Els menors de 18 anys podeu comprar l'entrada per al Diània 2018, però en taquilla se us exigirà que mostreu el vostre DNI per obtindre la polsera amb la qual podreu accedir al recinte. Aquesta polsera tindrà una coloració d’identificació específica per a menors d’edat.

Els menors de 16 anys, a més, hauran d’accedir al recinte amb la seua mare, pare o tutor/a legal, el qual haurà de presentar en taquilla la corresponent acreditació com a tal (DNI, passaport o llibre de família) i adquirir la seua pròpia entrada. També haurà d’omplir i signar l'autorització corresponent, que podeu descarregar en aquesta pàgina, i entregar-la en taquilla. Així mateix, haurà de facilitar a l’organització el seu telèfon de contacte.

Pot existir el cas que el menor de 16 anys vinga acompanyat per altra persona adulta que no siga ni la seua mare, pare o tutor/a legal. Per a tal efecte, aquest acompanyant haurà de presentar en taquilla la corresponent autorització signada per la mare, pare o tutor/a legal que podeu descarregar en aquesta pàgina. Aquest acompanyant serà, per autorització dels pares, la persona responsable del menor en el festival.

En tot moment tant el responsable com el menor hauran de portar el seu DNI o passaport per si fos requerit per part del personal de l’organització per a acreditar la seua identitat. Si no és així, l’organització es reserva el dret d'admissió del menor al recinte. A l’interior d'aquest, la no localització del responsable o una actitud inadequada per la seua part podrà suposar l’expulsió immediata d’aquestos, i quedarà en tot moment exonerada la responsabilitat dels organitzadors en la custòdia o cura del menor.

La legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol als menors de 18. Així mateix, l’organització no es farà responsable dels procediments que els assistents puguen utilitzar per aconseguir alcohol i tabac, o per a consumir altres substàncies nocives dins el festival.

Autorització tutor legal

Autorització acompanyant